Jak właściwie czytać księgę wieczystą?

Jak właściwie czytać księgę wieczystą?

21 sierpnia 2020 0 przez MK

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, zawierającym najważniejsze informacje na temat stanu prawnego nieruchomości.

Kto jest właścicielem? Czy lokal posiada współwłaścicieli? Jakie są ograniczenia i obciążenia finansowe? To pytania, na które odpowiedzi znajdziemy w dokumencie. Jak czytać księgę wieczystą? Podpowiadamy.

Księga wieczysta – niezbędna w obrocie nieruchomościami

Księgi wieczyste odgrywają bardzo ważną rolę w transakcji zakupu czy sprzedaży nieruchomości a także wówczas gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny. I choć początkowo księga wieczysta może budzić wiele obaw dotyczących prawidłowego odczytu, to jednak – wbrew pozorom – nie jest to trudne. Co istotne i warte podkreślenia, dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, pod warunkiem posiadania numeru księgi. Szczegółową strukturę księgi określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Księga wieczysta – struktura

Księga wieczysta składa się z czterech działów, a każdy z nich odpowiada konkretnemu zakresowi informacji.

  • Dział I (Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości, Dział I – Sp – Spis praw związanych z własnością)

Sekcja “Oznaczenie nieruchomości” zawiera dane geodezyjne i adresowe nieruchomości. To tu znajdziemy informacje, dotyczące budynku – sprawdzimy powierzchnię użytkowa, liczbę pomieszczeń oraz kondygnacji. Jeżeli nieruchomość podzielona jest na odrębne lokale, w tym miejscu powinny znajdować się również dane adresowe i numery ksiąg wieczystych lokali oraz informacje o częściach wspólnych. “Spis praw związanych z własnością” to z kolei część, w której opisane są prawa przysługujące właścicielom nieruchomości. W przypadku lokali dział I-Sp określa, jaki udział w nieruchomości wspólnej budynku przypada na dany lokal. Gdy mowa o działkach, znajdziemy tu m.in. informacje o służebności przejazdu przez działki sąsiednie.

  • Dział II – Własność

W tym dziale poznamy szczegółowe informacje, na temat właściciela lub użytkownika rzeczywistego nieruchomości. Gdy takich osób jest kilka, będą opisani wraz z precyzyjnym określeniem wielkości udziałów.

  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

Wszelkie ewentualne prawa i roszczenia wobec nieruchomości, znajdziemy w tej części księgi wieczystej. Są to kluczowe informacje dla inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych zakupem danej nieruchomości, dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę.

  • Dział IV – Hipoteka

W dziale IV księgi wieczystej opisane są hipoteki, obciążające dana nieruchomość. Znajdziemy tu zarówno rodzaj hipoteki, walutę, w jakiej została zaciągnięta oraz sumę. Mogą być to zarówno zobowiązania kredytowe, jak i hipoteki przymusowe.

Księgi wieczyste, dzięki przejrzystej budowie, są łatwe do odczytania. Wystarczy podstawowa znajomość ich struktury, aby znaleźć wszelkie niezbędne dane dotyczące interesującej nieruchomości.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu RynekWtórny.pl