Jak powinna wyglądać perfekcyjna instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Jak powinna wyglądać perfekcyjna instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

20 maja 2019 0 przez MK

Treść i funkcję instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego regulują oczywiście przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a konkretnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Redagując tego typu dokument warto jednak stosować się również do szeregu powszechnie przyjętych zasad i dobrych praktyk, które nie wynikają bezpośrednio z treści tego aktu. O jakich regułach mowa?

Przede wszystkim praktyczność

Instrukcja powinna być przygotowana z myślą o bezpieczeństwie konkretnych ludzi – użytkowników budynku. Z tego powodu powinni oni aktywnie uczestniczyć w analizie poprzedzającej spisanie dokumentu, zgłaszać swoje uwagi i wskazywać kolejne wymagające zbadania obszary. Skuteczność instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego zależy przede wszystkim od dokładności jej zapisów i jakości zawartych w niej rysunków. Niezwykle ważne jest, by kompetencje rezydujących w budynku pracowników zostały precyzyjnie wyznaczone – w sytuacjach zagrożenia nie może być miejsca na działanie zgodne z hasłem “niech ktoś”. Miejmy w pamięci, że ostatecznym celem powstania IBP jest jej praktyczne wdrożenie.

Inspiruj się wzorami dobrej jakości

W internecie i poświęconej tematowi instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego literaturze znajdziesz wiele ciekawych źródeł wiedzy. Najwięcej uwagi należy się jednak publikowanym w wielu miejscach wzorcowym dokumentom. Niektóre z nich to instrukcje istniejących budynków, inne fikcyjnych, służące wyłącznie celom edukacyjnym. Zwróćmy uwagę na ich przejrzystość, zarówno treści graficznej, jak i tekstu. Nie chodzi tylko o to, by słowa były zrozumiałe w sensie językowym. W naszym dokumencie również zadbajmy o justowanie i użycie ułatwiającego czytanie fontu. Warstwa wizualna jest w tym wypadku równie ważna co merytoryczna – niejednokrotnie to od niej zależy szybkość reakcji na pojawiające się zagrożenie.

Dbaj o aktualność instrukcji

Prawo wymaga, by instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego była aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, ale także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Nie oznacza to jednak, że, o ile użytkowany przez nas budynek nie przeszedł rewolucji, powinniśmy na dłuższy czas zapomnieć o kwestii przeciwdziałania pożarom. Jeśli próbna ewakuacja, przeprowadzone badania lub zaistniałe bez naszej woli wydarzenia przynoszą wnioski, które wydają się przydatne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, nie miejmy oporów przed uzupełnieniem instrukcji o dodatkowe informacje. Dołóżmy wszelkich starań, by był to dokument “żyjący”, zawierający aktualne dane.