Jak zabezpieczyć instalację elektryczną w mieszkaniu?

Jak zabezpieczyć instalację elektryczną w mieszkaniu?

8 maja 2019 0 przez MK

Prąd jest bardzo pożyteczny, jeśli jednak będziemy się z nim nieodpowiedzialnie obchodzić, może wywołać wiele zniszczeń. Dlatego też instalacja elektryczna powinna być regularnie przeglądana i w miarę ujawniania usterek naprawiana, tak aby zawsze zachować pełnię bezpieczeństwa zarówno przeciwporażeniowego jak i przeciwpożarowego. Sprawdzamy jakie są wymogi eksploatacyjne i serwisowe dla takiej instalacji.

Jak zabezpieczyć instalację elektryczną w mieszkaniu?

Z prądem nie ma żartów
Niedokręcone styki w puszkach łączeniowych lub za gniazdkami, wypalona izolacja na kablach, zbyt niskie przekroje przewodów, lub słabe uziemienie. To najczęstsze przyczyny pojawiania się śmiertelnych porażeń elektrycznych lub wywoływania pożarów. Dlatego też prawo budowlane stanowi, że raz na pięć lat instalacja musi być przeglądnięta przez elektryka uprawnionego do wykonywania pomiarów. Wtedy też jest dobrym moment na to, by przeprowadzona została konserwacja instalacji elektrycznych, jeśli gdzieś zostaną ujawnione słabe punkty. Co więcej, w przypadku znalezienia poważnych usterek, do dnia ich usunięcia zakład energetyczny może nawet zdecydować o odłączeniu prądu do naszego lokalu. Zwłaszcza w blokach jest to istotne, ponieważ zagrażamy wtedy nie tylko sobie, ale też innym lokatorom.

Pilnujemy terminu przeglądów
Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to teoretycznie nie ma takiego prawa, które mogłoby zmusić nas do zamówienia wizyty elektryka i wykonania obowiązkowych pomiarów. Jedyne, co zmusza do tego ludzi to fakt, że jeśli do jest ubezpieczony i wybuchnie pożar, to nie dostaniemy grosza bez przedstawienia protokołu pomyślnie zaliczonego badania instalacji elektrycznej (i nie tylko). Natomiast w blokach spółdzielnie same wysyłają ekipy elektryków do pomiaru i jeśli nie wpuścimy ich, możemy liczyć się z odcięciem prądu do naszego mieszkania. Tutaj bowiem, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, konsekwencje pożaru są o wiele groźniejsze.

Chociaż prawo polskie wymaga badania instalacji elektrycznych raz na pięć lat, powinniśmy w miarę możliwości częściej zamawiać wizyty pomiarowców. Dzięki temu będziemy czuli się bezpieczniej, częściej będzie też mogła być wykonywana konserwacja elektryki, w sytuacji znalezienia jakichś problemów. Przypominamy bowiem raz jeszcze o tym, że wystarczy słabo dokręcony zacisk przewodu w puszcze łączeniowej, by w niesprzyjających warunkach (np. podłączenia do tego obwodu czajnika elektrycznego) całe mieszkanie poszło z dymem.